skip to Main Content

Klamydia behandling

Klamydia behandling

Infeksjonen behandles i de aller fleste tilfeller med en engangsdose Azitromycin. Behandling av seksuelt overførbare infeksjoner er gratis i Norge. Pasienter som ikke vil at opplysning om deres kjønnssykdom skal gis til HELFO (Helsetjenesteforvaltningen) eller apotek, velger likevel ofte å betale egenandel og medisin, selv om de har rett på gratis behandling.

Kilde: wikipedia

Klikk her for å lese mere og bestille din klamydiatest

Back To Top